Utleiekalender

Følgende status kan sees i utleiekalenderen:
          Opptatt: dagen er bestilt og lokalene er utleid
          Stengt/Visning : utleielokalene er stengt for utleie
          Hvit dato (ingen tekst): utleielokalene er ledig

Kontakt med bestyrer av utleielokalene gjøres på: bestyrer@disengaard.no 

Visning: Tirsdager mellom kl 17 – 20 avholdes det normalt visning på gården. Kontakt bestyrer for å avtale oppmøte i forkant. 

Endringer i bestillinger kan forekomme. Ta gjerne kontakt med bestyrer, for å avklare ledige datoer.