Priser og reglement


Lokaler leies ut både hverdager og i helgene. Arrangement på hverdager starter normalt kl.17:00. Prisene er vist under. Vi tar forbehold om prisendringer. Priser justeres normalt pr. 1/1.

UtleiepriserBeboere i Disengrenda borettslag betaler HALV PRIS.…………………………………………………………………….
Beboerpris gjelder private arrangementer der andelseieren er vert/vertinne.……. …………………..
Ordningen må ikke misbrukes ved å leie på vegne av organisasjoner, venner, familie osv. …………………
Hele 1. etasje
Mandag – torsdag fra kl 17:00
(pris gjelder ikke på helligdag eller dager før helligdag)
  1.800.-
bursdagsfeiring for og
med barn (t.o.m. 12 år) 900,-
Helligdag eller dag før helligdag
(Arrangementet starter normalt kl. 17.00. Pådekking kan starte tidliger etter nærmere avtale med bestyrer).
5400,-
Fredag fra kl 12:00 og frem til kl 12.00 påfølgende dag
(Arrangementet starter normalt kl. 17.00)
5400,-
Lørdag fra kl.12:00 og fram til kl. 12.00 påfølgende dag5400,-
Søndag fra kl.12:002700,-
Hele helgen
(fredag morgen til søndag kveld)
9000,-

Skisse over utleiedelen og liste over utstyr finner du på denne siden. Gårdens utleielokaler er i 1. etasje, men toalettene er dessverre ikke tilrettelagt for rullestolbrukere.

Arrangementer på Disen gård skal være i tråd med lokale og generelle smittevernregler og er leietakers ansvar.

                                       REGLER FOR LEIE

1. BESTILLING OG BETALING
Forespørsel om leie og bestilling skjer til bestyrer på e-post til bestyrer@disengaard.no 

Leiebeløp betales på terminal ved nøkkeloverlevering. Nøkkeloverlevering avtales et par dager før leiedato.

2. AVBESTILLINGSREGLER
Ved avbestillinger: senere enn 10 uker før leiedato betales 1/3 av leieprisen, senere enn 4 uker før leiedato betales full pris.

3. BEHANDLING AV LOKALENE
Alle typer skader meldes til bestyrer. Vær ekstra påpasselig med å fjerne glasskår dersom glass knuses for å unngå skader. Ikke bruk levende lys i vinduskarmer eller andre utsatte steder.

Confetti skal ikke benyttes, hverken ute eller inne på gården.

Leietakeren skal forlate lokalene i samme stand som før bruk. Lokalene skal være  ryddet og rengjort. Bord og stoler i storsalen stables inntil veggen mot gårdsplassen. Husk å tørke over tilsølte flater får stabling. Tre bord plasseres som langbord langs veggen mot hagen. (Se foto i øvre høyre skuff i det store skrivebordet).

Leietakere på søndager må sørge for at lagringsrommet tømmes for møbler.
Leietaker skal sørege for at cateringembalasje o.l. er fjernet til neste morgen.

4. AVFALL 
Avfall kastes i container for restavfall eller papiravfall på utsiden av gjerde-  på vei mot porten.
Matavfall må ikke settes utendørs over natten. Leietaker tar selv med tom drikkevareemballasje. (Returpunkt for glass og metall finnes ved Skeidbanen/Nordre Åsen Idrettsanlegg).

5. RØYKING
Det er absolutt røykeforbud inne.

6. PARKERING
Parkering skal skje på gårdsplassen. Det kan også parkeres i veien ved stabburet. Bilene må fjernes i god tid før neste arrangement.

7. VIS HENSYN TIL NABOENE!
Disen gård ligger i et boligområde og det må tas hensyn til naboene som bor nærmest. 

Fester i helgene skal foregå innendørs etter kl. 23.00.  Hold vinduene i storsalen lukket når det spilles musikk.
Musikkanlegget skal slås av kl. 01.00. Innleide/medbrakte anlegg tillates ikke.

8. STENGETIDER
Arrangementer skal avsluttes innen kl.23.00 på kvelder før vanlige arbeidsdager, og kl. 02.00 på fredager, lørdager og dager før offentlige fridager.

Påse at verandadør og alle vinduer er lukket ved avreise. Ikke la biler og drosjer stå med motoren i gang.

Dersom bestyrer ikke treffes ved avreise, legges nøkkelen igjen i skuffen under speilet i gul gang. Utgangsdøren smekkes igjen.

Forlat gården og området på en stille og rolig måte.

9. ANTALL GJESTER
Maks antall gjester er 50.

10. FOTBALL
All fotballsparking skal foregå på fotballbanen utenfor hagen.