Priser og reglement


Lokaler leies ut både hverdager og i helgene. Se priser og tider under. Oppstartstidspunkt inkluderer klargjøring av lokalet. Utleie utover normale tider vil i midlertid kunne bestilles mot et tillegg. Merk at priser vil kunne øke ved årsskifte 01/01-24.

*Bestilling av ekstra tid gjelder kun mand – torsd. Leie utover normale tider (16:00-23:00) regnes som hel-dag, og leietaker belastes totalt 3000kr.

**Utvask og opprydding må være ferdig innen kl 12 neste dag. Utvask gjennomføres på egenhånd eller bestilles mot avgift.

Er utvask bestilt står leietaker kun ansvarlig for oppvask og opprydding. Ved manglende utvask og opprydding ilegges et gebyr på kroner 6000. Kontakt bestyrer for tilbud om utvask og pris.

Skisse over lokalet og liste over utstyr finner du på denne siden. Gårdens utleielokaler er i 1. etasje. Toalettene er dessverre ikke tilrettelagt for rullestolbrukere.

Til alle konfirmanter og deres foresatte: For å melde interesse for leie i anledning konfirmasjon 2025, meld din interesse her.

                                       REGLER FOR LEIE

1. BESTILLING OG BETALING
Forespørsel om leie og bestilling skjer til bestyrer på e-post til bestyrer@disengaard.no 

Leiebeløp betales på terminal eller vipps ved nøkkeloverlevering. Nøkkeloverlevering avtales et par dager før leiedato.

2. AVBESTILLINGSREGLER
Ved avbestillinger: senere enn 10 uker før leiedato betales 1/3 av leieprisen, senere enn 4 uker før leiedato betales full pris.

3. BEHANDLING AV LOKALENE
Alle typer skader meldes til bestyrer. Vær ekstra påpasselig med å fjerne glasskår dersom glass knuses for å unngå skader. Ikke bruk levende lys i vinduskarmer eller andre utsatte steder.

Confetti skal ikke benyttes, hverken ute eller inne på gården.

Leietakeren skal forlate lokalene i samme stand som før bruk. Lokalene skal være  ryddet og rengjort. Bord og stoler i storsalen stables inntil veggen mot gårdsplassen. Husk å tørke over tilsølte flater får stabling. Tre bord plasseres som langbord langs veggen mot hagen. Veiledning for opprydding og utvask står skrevet i utleiemanualen som ligger på huset.

Leietaker skal sørege for at cateringembalasje o.l. er fjernet til neste morgen.

4. AVFALL 
Avfall kastes i container for restavfall eller papiravfall på utsiden av gjerde-  på vei mot porten.
Matavfall må ikke settes utendørs over natten. Leietaker tar selv med tom drikkevareemballasje. (Returpunkt for glass og metall finnes ved Skeidbanen/Nordre Åsen Idrettsanlegg).

5. RØYKING
Det er absolutt røykeforbud inne.

6. PARKERING
Parkering skal skje på gårdsplassen. Det kan også parkeres i veien ved stabburet. Bilene må fjernes i god tid før neste arrangement.

7. VIS HENSYN TIL NABOENE!
Disen gård ligger i et boligområde og det må tas hensyn til naboene som bor nærmest. 

Fester i helgene skal foregå innendørs etter kl. 23.00.  Hold vinduene i storsalen lukket når det spilles musikk.
Musikkanlegget skal slås av kl. 01.00. Innleide/medbrakte anlegg tillates ikke.

8. STENGETIDER
Arrangementer skal avsluttes innen kl.23.00 på kvelder før vanlige arbeidsdager, og kl. 02.00 på fredager, lørdager og dager før offentlige fridager.

Påse at verandadør og alle vinduer er lukket ved avreise. Ikke la biler og drosjer stå med motoren i gang.

Dersom bestyrer ikke treffes ved avreise, legges nøkkelen igjen i skuffen under speilet i gul gang. Utgangsdøren smekkes igjen.

Forlat gården og området på en stille og rolig måte.

9. ANTALL GJESTER
Maks antall gjester er 50.

10. FOTBALL
All fotballsparking skal foregå på fotballbanen utenfor hagen.