Bildebibliotek

Hagen og de flotte søylene.
Hagen – som er vestvendt og rik på kveldssol.
Inngangspartiet til venstre og stabburet i bakgrunn
Inngangspartiet – gangen med garderobe og 2 toaletter.
I storsalen er det et flott speil. Lysekronen vises i speilet.
Vinterhaven – ut mot hagen
Storsalen kledd til fest. Oppsett av bordene viser en mulig løsning.
Storsalen kledd til fest i «E»-formasjon.

Storsalen har en flott kamin. Lysekronen er et naturlig blikkfang.
Storsalen – oppsatt med bordene i en «U».
Storsalen – oppsatt med bordene i en «E-formasjon».
En av de 3 småstuene, som er tilstøtende til storsalen.
Vinterhaven og hagen, slik den fremstår mot sør.